Catalogus Desmocollectie (Text in Dutch & English)

Bestel nu de Catalogus Desmocollectie à € 22,50 (excl. € 4,50 verzendkosten in NL).
Maak € 27,00 over naar H.J.J. Cloosterman
IBAN NL16 INGB 0001 9900 75
o.v.v. Desmoboek.
Vergeet niet het verzendadres te vermelden!

Een boek met mooie kleurenfoto’s van mijn collectie desmomodellen en alle generaties Ducati-koppen.
The whole Desmo Story in a nutshell. Classification: 18 different types of desmo systems shown in models and all Ducati generations desmoheads presented in this book.
Klik hier voor de vooraankonding in Strada / More info, klick here